Steun

Hoe kan u ons steunen?

Uw steun is zeer welkom:

Rekeningnummer vzw Wij Blij:

IBAN : BE22 0018 3768 9147

Internetaankopen doen en vzw Wij Blij steunen zonder zelf iets te betalen?

Dat kan via

 www.trooper.be/wijblij

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Wij Blij vzw.

De giften vanaf 40€ per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het gestorte bedrag (art.145/33WIB).

Stort op de projectrekening van Wij Blij vzw beheerd door de Koning Boudewijnstichting             IBAN : BE10 0000 0000 0404  BIC : BPOTBEB1 met vermelding "128/3084/00010 opgepast=gestructureerde melding" 

Alle giften worden integraal doorgestort naar onze vzw. Elke euro is super welkom en zal goed besteed worden in onze werking.  

Onze sponsors