Steun
Wij Blij VZW logo

Hoe kan u ons steunen?

Uw steun is zeer welkom:

Rekeningnummer vzw Wij Blij:

IBAN : BE22 0018 3768 9147

Internetaankopen doen en vzw Wij Blij steunen zonder zelf iets te betalen?

Dat kan via

 www.trooper.be/wijblij

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Wij Blij vzw.

De giften vanaf 40€ per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het gestorte bedrag (art.145/33WIB).Voor dit jaar 2020 zal de fiscale aftrek 60 % bedragen

Stort op de projectrekening van Wij Blij vzw beheerd door de Koning Boudewijnstichting             IBAN : BE10 0000 0000 0404  BIC : BPOTBEB1 met vermelding "128/3084/00010 opgepast=gestructureerde melding" 

Alle giften worden integraal doorgestort naar onze vzw. Elke euro zal goed besteed worden in onze werking.  

Onze sponsors

Contacteer ons

Strombeeksesteenweg 94

1800 Koningslo (Vilvoorde)

0032473817661

vzw Wij Blij   Maatschappelijke zetel: Groenstraat 47, 1930 Zaventem   Ondernemingsnummer: 0694.988.964

 

© Copyright. All Rights Reserved.