info

Visie

 

vzw Wij Blij streeft naar maximale zelfredzaamheid en zelfontplooiing van elke jongere.

 

Via onze dagwerking creëren wij een kader om dit mogelijk te maken. Er wordt uitgegaan van een individueel handelingsplan dat, op maat,  rekening houdt met de noden en interesses van elke jongere. Het is belangrijk dat onze jongeren activiteiten aangeboden krijgen waarbij ze hun dag nuttig kunnen doorbrengen, rekening houdend met hun individuele kwaliteiten en mogelijkheden, en dat daarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige portie inspanning en ontspanning.

 

vzw Wij Blij wil dat de jongeren zich thuis voelen in een kleinschalig project. Wij willen flexibel denken en creatieve oplossingen uitwerken.

Missie 


vzw Wij Blij  wil een veilige en warme plek zijn voor alle deelnemers. Een plek waar ze zich goed voelen en gelukkig zijn.


Verder willen wij ervoor zorgen dat zij goed geïntegreerd zijn in de buurt van de werking. Daarvoor doen wij beroep op een ervaren en deskundig team van begeleiders, dat in overleg met de bestuurders en de ouders accenten legt en waar nodig bijstuurt.

Waarden


Positief in het leven staan Helpt ons de kracht te vinden om de talenten en de interesses van de jongeren te benutten. Wij willen ons niet focussen op de beperkingen van de jongeren, maar op hun kwaliteiten.


Vrij en blij in het leven staan Zonder angsten en met een veilig gevoel.


Durven sommige zaken in vraag te stellen Om te kijken of er een andere en betere uikomst mogelijk is.


Zonder oordeel of vooroordeel elkaar tegemoet treden op een liefdevolle manier.


Persberichten